NL
NederlandsFrançais
4office logo
Menu
Winkelwagen0

Privacy policy

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op onze webshop te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Server logs

Wij verzamelen informatie in logbestanden om problemen binnen de webshop op te sporen. In deze logbestanden kan onder andere uw IP-adres en tijdstip opgeslagen worden. De logbestanden worden uitsluitend gebruikt voor het opsporen van problemen en om misbruik te voorkomen. Deze logbestanden zullen maximaal 30 dagen bewaard worden voordat deze automatisch worden verwijderd.

Verstrekking aan derden

We delen geen persoonlijke gegevens, in welke vorm ook, met andere bedrijven of individuen, zonder dat u hier uitdrukkelijk mee instemt of wanneer het niet onderling overeengekomen is. Uw gegevens zullen ook nooit buiten de EU verwerkt worden.

In beperkte gevallen kunnen wij verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving.

Uw rechten

Wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen heeft u het recht op inzage, aanpassing of verwijdering van deze gegevens. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Indien u gebruik wil maken van één van deze rechten, dan kan er contact met ons opgenomen worden via info@4office.be.

Graag helpen we u met alle vragen en klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).